- 17 jaar

- Latijn-Wiskunde (derde graad)

- Merksplas - Examencommissie

- Zetelt als scholier in de Vlaamse Onderwijsraad, volgt sinds dit jaar examencommissie, blogster

Waarom maak ik deel uit van 'De 10'?

Vanuit mijn ervaring met het thema eindtermen binnen de Vlaamse Scholierenkoepel en binnen de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) was het voor mij snel duidelijk: het is hoog tijd dat de eindtermen na 30 jaar grondig herzien worden. Een ander point of view hierop (meer bepaald dat van scholieren!) leidt tot meer inzichten en samen met andere scholieren hoop ik met onze jonge, frisse kijk hier een steentje aan bij te dragen. Sinds dit jaar volg ik examencommissie want het onderwijs in schoolverband prikkelde mij niet meer. Ook die invalshoek zal ik gebruiken tijdens de discussies over de eindtermen.

Hoe zie ik de wereld in 2030?

Ik wil geen idealistisch discours houden. De wereld in 2030 roept bij mij niet echt veel kleurrijke gedachten op. De positie waarin we ons momenteel bevinden is nog maar het topje van de ijsberg. De klimaatsverandering, de economische crisis, de overbevolking … Het is alsof we die problemen enerzijds wel erkennen, maar anderzijds ook wegcijferen. Onze generatie zou de meest innovatieve en ondernemende generatie moeten zijn. De generatie vóór ons heeft meer dan ooit te maken gehad met een enorme evolutie op alle vlakken, maar onderwijs hinkt helaas nog steeds achterop. Zelf voel ik dat de kloof tussen wat ik aangeleerd krijg en wat de maatschappelijke uitdagingen vereisen steeds ruimer wordt. In een wereld waar zoveel kan worden we vastgehouden in het onderwijs dat soms mijlenver van de maatschappij staat.

Wat wil ik dat onderwijs mij bijbrengt?

Om ons met sterke schoenen de wereld van morgen te laten instappen moet het onderwijs een grondige hervorming ondergaan, en niet alleen vandaag. Permanente vernieuwing is nodig. We hebben een flexibelere manier nodig om de kinderen van nu klaar te stomen voor de continu transformerende wereld. Vaak botst die verandering met het nog al te vastgeroeste gedachtegoed van het ‘hedendaagse’ onderwijs. Geef ons de nodige basis om onszelf in de samenleving staande te houden. Laat ons daarom meer zaken in eigen handen nemen. Laat ons zelf meer aftasten naar de mogelijkheden in de huidige samenleving en ontkoppel ons van het behoudsgezinde onderwijssysteem van vandaag.