Soft skills vormen een belangrijk onderdeel van de eindtermen: zaken als creativiteit, kritisch denken, samenwerken.(1) Bij Piazza zijn we ervan overtuigd dat een actieve vorm van kunst- en cultuureducatie hiervoor de ideale geleider is: samen een creatief project uitwerken brengt leerlingen zowel communicatieve als sociale skills bij. In het lager onderwijs is er nog veel ruimte voor “zelf kunst creëren” (waarneming en verbeelding), maar in het secundair onderwijs verschuift de focus van kunst- en cultuureducatie meer naar “nadenken over kunst/cultuur” (conceptualisatie en analyse).(2) Piazza pleit voor een meer actieve beleving, ook in het secundair onderwijs.

Kunststromingen begrijpen of een kunstwerk inhoudelijk analyseren zijn waardevolle vaardigheden op zich, daar willen we geen afbreuk aan doen. Maar kunst- en cultuureducatie hoeft daar niet te stoppen. Door jongeren actief te laten deelnemen aan kunst en cultuur, ontwikkelen ze veel bredere vaardigheden:

Zelfexpressie. 
Kunst is in de eerste plaats een uitlaatklep, een uiting van ideeën, frustraties en dromen. Kunst creëert een veilige ruimte voor maatschappijkritiek en zelfreflectie. Via actieve kunst- en cultuureducatie kan je jongeren tonen hoe ze zelf kunstproducent kunnen worden in plaats van enkel –consument.

Communicatieve vaardigheden.
Kunst is open voor iedereen. Niet alleen kunnen jongeren via kunst hun mening kwijt over domeinen waar ze anders weinig inspraak in hebben (politiek, economie,…), hun kunst kan zelfs reacties uitlokken. Via kunst kunnen jongeren in dialoog gaan met de maatschappij. Ze leren hun ideeën onderbouwen, argumenteren, kritisch zijn voor zichzelf en kritisch luisteren naar anderen.

Sociale vaardigheden.
Door samen een creatief project uit te voeren ervaren jongeren kritiek en compromis, vrijheid en grens, probleem en oplossing. Het leert hen complimenten geven én ontvangen, verschillen aanvaarden en toegevingen doen.

Soft skills reiken verder dan een klaslokaal, verder dan eindtermen. Actieve kunst- en cultuurparticipatie draagt bij tot de vorming van weerbare, kritische, empathische en creatieve jongeren. Piazza wil geen genoegen nemen met “kunnen nadenken over kunst en cultuur”. Laat ons de lat hoger leggen.

Bron:
(1)http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/vakoverschrijdend/index.htm

(2) Vermeersch, L. Vandenbroucke, A., De Backer, F., Lombaerts, K., & Elias, W. (2014) Cultuur over cultuur. Cultuurreflectie in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Tussentijds rapport: samenvatting. In opdracht van CANON Cultuurcel. Leuven – Brussel: HIVA-KULeuven – Vrije Universiteit Brussel


meer dan 2 jaar geleden - Piazza dell'arte