Op 24 maart 2016  gingen op initiatief van RISO Vlaams Brabant een 30-tal maatschappelijk kwetsbare ouders (merendeel anderstalig) in gesprek over de vier vragen ( hieronder) gesteld, om erachter te komen hoe zij de eindtermen willen zien. De moeders hebben kinderen die in de crèche of in de lagere school zitten.

Vragen:

*    wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen?

-    leren omgaan met diversiteit
-    leren opruimen, plannen, boterham smeren
-    respect voor elkaar hebben
-    zelfvertrouwen “ ik mag er zijn”
-    gebruik maken van talenten van de kinderen, waardoor de kinderen vb. niet vastlopen op rekenen.
-    leerkrachten moeten de kinderen positief benaderen
-    de kinderen moeten verschillende godsdiensten leren kennen, zodat ze weten welke normen en waarden er zijn van verschillende Godsdiensten. Leren omgaan met verschillende Godsdiensten.
-    leren opkomen voor zichzelf ( assertief zijn)
-    leren om zelf beslissingen te nemen
-    op school leren dat eigen moedertaal en cultuur oke is
-    op school toelaten dat de kinderen hoofddoeken en kruizen dragen


*    wat moet elke jongere op school leren om zich persoonlijk te ontwikkelen?

-    leren brain ontwikkelen
-    persoonlijke aanpak, werken op maat van het kind
-    het kind elke dag een nieuwe kans geven om te leren
-    het kind de basisvaardigheden van “leren leren” aanleren
-    de kans aan het kind geven om visueel te leren
-    doorzettingsvermogen aanleren en stimuleren
-    de school hoort het beste van het kind uit te halen
-    niet een kind een stempel geven en geen vooroordelen hebben over het kind


*    wat moet elke jongere op school leren om later aan het werk te kunnen?

-    leren om zelfstandig te zijn
-    leren om zelfvertrouwen te hebben
-    goede basis hebben van de basisvakken
-    op school veel praktijkervaring opdoen, door stage s te doen en zo erachter te komen welke beroep je later wilt uitoefenen.
-    scholen horen meer met bedrijven samen te werken
-    kinderen horen een realistische kijk te hebben van werk
-    arbeidsvaardigheden aanleren
-    leren om met conflicten om te gaan
-    leren om op een respectvolle manier je mening te zeggen
-    leren solliciteren en sollicitatiebrieven te schrijven
-    vb. dat ze al in de kleuterklas een bezoeken brengen naar de vuilkar of bakker enz.

*    wat moet elke jongere op school meekrijgen om levenslang veder te kunnen leren?

-    dat leren fijn en leuk is
-    leren om ambitie te hebben
-    dromen/ grote doelen proberen waar te maken
-    leren om positief ingesteld te zijn
-    leren dat het niet erg is om fouten te maken, want van fouten leer je
-    de school moet een weerspiegeling van de samenleving zijn
-    structuur ( niet te dominante leerkrachten)

Veel van de ouders hebben ook gezegd dat zij vinden dat het huiswerk in de lagere school en smartscool afgeschaft moeten worden.


meer dan 2 jaar geleden - Team Onsonderwijs.be. uit Vlaanderen