De permanente rusthuisklas is een uniek project van een samenwerking tussen een woon- en zorgcentrum en een zesde leerjaar uit het basisonderwijs. De permanente rusthuisklas is een project waar jong en oud op een respectvolle manier leren van en met elkaar. Het is een win-win situatie waar iedereen – de school, het WZC en bij uitbreiding de hele samenleving – beter en sterker van wordt.

De zesde klas van Guido Vermaerke in de Basisschool Vinkt is voor het derde schooljaar op rij gehuisvest in het Woon- en Zorgcentrum Sint-Franciscus te Vinkt.

Doorheen het jaar organiseren ze daar met de leerlingen, in samenwerking met het ergo-kine-animatieteam o.l.v. Jolien Van de Velde, tal van activiteiten waaraan de bewoners steeds vrijblijvend kunnen deelnemen. Op die manier ontstaat er een fascinerende wisselwerking tussen jong en oud, waar iedereen wel bij vaart. De kinderen krijgen waardevolle levenslessen omtrent sociale samenwerking en in het bijzonder intergenerationele samenwerking. Ervaringen van onschatbare waarde die ze in vele gevallen niet of in vele mindere mate zouden opdoen. Bovendien kunnen de bewoners, dankzij hun rijke levensgeschiedenis, de jeugd op vele vlakken zaken bijbrengen. Ook op de bewoners werden positieve gevolgen van deze samenwerking heel snel duidelijk. Niet alleen bloeien deze vaak helemaal open, ook merken we dat deze samenwerking een geweldig medicijn is tegen de eenzaamheid waaronder vele bewoners helaas vaak te lijden hebben.
Het spreekt voor zich dat deze intergenerationele samenwerking van de rusthuisklas enerzijds en de bewoners anderzijds heel verrijkend en uniek is.

De uitzonderlijke samenwerking is de laatste 2 jaren meermaals in de kijker gekomen en heeft verschillende erkenning en prijzen gewonnen:
•    maart 2014 - artikel in de Zorgkrant "Jong leert oud, oud leert jong."
•    mei 2014 - artikel in Kerk & Leven "Warm aan het hart"
•    mei 2015 - winnaar van de wedstrijd Pakaan "Op STAP. Ga je mee?" (Senioren Trekken Actief op Pad)
•    mei 2015 - Karrewiet/Ketnet "Klas in een rusthuis"
•    oktober 2015 - winnaar van de wedstrijd Animatie Vooruit "De permanente rusthuisklas"
•    In het voorjaar 2016 verscheen een artikel in çava, het magazine van de CM. ()


In de nabije toekomst staan volgende projecten op onze agenda
•    Onze facebookpagina verder uitbouwen zodat we ons verhaal met zoveel mogelijk mensen kunnen delen.
•    Van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei 2016 gaan een twintigtal bewoners van het WZC Sint-Franciscus samen met 22 leerlingen van het zesde leerjaar op weekend naar zee. De bewoners verblijven in het Zorghotel Middelpunt te Middelkerke. De leerlingen verblijven op 100 meter van het Zorghotel in het vakantiecentrum Del Huzo.
•    In de geest van de permanente rusthuisklas is het WZC Sint-Franciscus Vinkt van plan om de binnentuin om te bouwen tot een intergenerationeel beweegplein voor ouderen (met dementie). De Cera Foundation en een architectenbureau zullen het project zowel financieel als logistiek ondersteunen.


De permanente rusthuisklas krijgt binnen een ruime maatschappelijke context (onderwijs, Zorgnet Vlaanderen, de directe omgeving,...) steeds meer belangstelling. We krijgen vaak de vraag van verschillende instanties om met de permanente rusthuisklas te participeren in hun projecten (VUB, Optimum C, kunstwerkt, Artveldehogeschool Gent - Active Ageing,...)
Het mag duidelijk zijn dat we fier zijn op ons project dat we de laatste drie jaar uitbouwden. We hopen dan ook dat intergenerationele samenwerking meer en meer zijn weg zal vinden in de onderwijswereld en de zorgsector.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie of details omtrent het project.

Hopend op een positief antwoord en misschien de start van een nieuwe eindterm "intergenerationele samenwerking".
Guido Vermaerke, leerkracht zesde leerjaar Vrije basisschool Vinkt te Deinze 0478 59 62 28
Jolien Van de Velde, ergotherapeute van het WZC Sint-Franciscus Vinkt 09 381 57 20

Voor meer informatie kunt u hier een uitgebreider dossier downloaden.

meer dan 2 jaar geleden - Team Onsonderwijs.be. uit Vlaanderen