Wat heeft Aristoteles te maken met de eindtermen? Meer dan je denkt!

Aristoteles gaf ons namelijk de basis van deugdethiek mee. En ja, die deugdethiek werd in het verleden meer dan eens fout gebruikt of mis geïnterpreteerd door allerlei invloedrijke personen of door bepaalde instanties. En daarom hebben deugden in onze moderne tijd vaak een negatieve bijklank.

Het Deugdenproject - The Virtues Project - herstelt nu de deugden in hun oorspronkelijke betekenis en leert kinderen van jongs af aan bewuster in het leven te staan.
Aan de hand van vijf eenvoudige strategieën helpen volwassenen de kinderen om zelfvertrouwen op te bouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze maken.

Vaak wordt er in het kader van de eindtermen gesproken over waarden en normen. Maar misschien zijn deugden daar meer op hun plaats.
Deugden zijn persoonlijke eigenschappen of karaktereigenschappen die op een ethisch verantwoorde manier bewust worden ingezet, afgestemd op een specifieke situatie en hun vertaling krijgen in aan de situatie aangepast gedrag.

En zo komen we tot het belang van deugden in de eindtermen. Onderwijs kan onder meer als einddoel hebben dat kinderen/jongeren de school verlaten met voldoende zelfvertrouwen en met een open houding t.a.v. de maatschappij waar ze deel van uitmaken. Ze nemen op die manier de verantwoordelijkheid  voor de stellingen die zij innemen, de keuzes die ze maken, het gedrag dat zij stellen.

Het Deugdenproject is in het jaar van het gezin erkend door de Verenigde Naties als een "model global program for families of all cultures".
Ondertussen heeft het Deugdenproject ook reeds zijn belang bewezen binnen onderwijs.
Gerrit De Moor

Meer informatie vind je op de website van Het Deugdenproject.

meer dan 2 jaar geleden - Gerrit De Moor