Al 16 jaar ben ik leerkracht dactylo in de eerste graad van het secundair onderwijs, zowel in 2e profiel als in BVL. En ik mag wel zeggen dat ik intussen een evolutie heb vastgesteld bij de leerlingen ivm met hun 'kunnen'.

In het vak dactylo krijgen de leerlingen klaviervaardigheid. Jaar na jaar stel ik vast dat het moeilijker en moeilijker wordt om deze discipline aan te leren. De leerlingen hebben door het vroege gebruik van pc's en smartphones al een eigen manier van 'tienvingerblind' typen ontwikkeld. Het is heel moeilijk om dit automatisme recht te zetten, en hen te leren typen met de correcte vingerzetting.

Eveneens stel ik vast dat de leerlingen meer kunnen op ICT vlak. Ze hebben in het lager onderwijs al eens een PowerPoint gemaakt, of een eenvoudig documentje in Word.

Vandaar mijn oproep en bezorgdheid: is het mogelijk om de leerlingen vanaf het vierde/vijfde leerjaar tienvingerblind te leren typen in het lessenpakket van de lagere school? Ik stel vast de er al heel wat leerlingen zijn die op eigen initiatief de cursus volgen. Ouders betalen hier helaas wel wat geld voor. En niet alle leerlingen hebben de kans om deze cursus te volgen. Eigenlijk is tienvingerblind typen een heel belangrijke eindterm. Het brengt ze in het middelbaar onderwijs ook meteen in een stap voor op ICT vlak, want ze kennen al de letters. Concreet: een boekbespreking maken, een PPT uitwerken, enz... .

Graag had ik de tijd die dan vrijkomt binnen het vak dactylo besteed aan ICT/informatica. Zo kan de basiskennis die nodig is voor de tweede graad beter ingeoefend worden. Nu is dit vooral door integratie in andere vakken, maar eerst moet men wel de juiste werking onder de knie hebben. Vaak zijn de mensen van die andere vakken niet zo thuis in informatica, waardoor er niet de correcte ondersteuning is. Vandaar het bovenstaande pleidooi.

Petra Vekemans, leerkracht dactylo - handel en informatica Heilig Hartinstituut Heverlee


meer dan 2 jaar geleden - Petra Vekemans