Ziehier onze resultaten van het eindtermendebat.  Wij hebben geprobeerd iedereen te motiveren om hieraan zo ernstig mogelijk deel te nemen. Hopelijk is ons dat gelukt maar jullie weten wel dat de ene klas niet de andere is.
 Ook is het ons niet gelukt om alles in eindtermen te gieten. Daarvoor zijn we niet technisch genoeg onderlegd.
We hebben daarom de belangrijkste verzuchtingen van de leerlingen per graad gebundeld en geformuleerd in orde van belangrijkheid.

Wat zou je nog willen leren om je eigen talenten meer te ontwikkelen?

1e graad.
-  ICT – meer praktisch
- Talen – meer praten
- Verkeerseducatie – leren fietsen
- Dagelijks leren leven met elkaar, leren samenwerken met leerlingen van andere origine – maatschappijleer

2e graad
- ICT – meer praktisch
- Levensbeschouwelijke vakken vervangen door actualiteit
- Politiek en economie meer uitdiepen

3e graad
-  Levensbeschouwelijke vakken bundelen/geen examens
- Meer differentiatie in alle vakken
- Talen – veel praktischer/meer wetenschapsgericht in de wet. richtingen

Wat moet je leren op school om klaar te zijn voor je latere leven?

1e graad
- EHBO – basiskennis
- Hoe ga ik om met andere godsdiensten?
- Andere culturen leren kennen./Leren samenleven met kinderen van andere origine.
- Wat kan ik doen om milieuvriendelijker te leven?
- Hoe beheer ik mijn zakgeld?

2e graad
- Alle talen meer spreekvaardigheid.
-  EHBO
- Basiskennis economie (betalingen/bankkaarten)
- Hedendaagse politiek meer uitdiepen.

3e graad
- Taalvakken veel praktischer
- Verplicht 1 uur actualiteit/kritische analyse van media
- Praktische economie voor alle richtingen
- Verplicht 1 uur gezondheidsleer gekoppeld aan EHBO
- Vergadertechnieken.
- Uitdiepen politieke actualiteit.

Leerlingenparlement Campus Tichelrij Sint Truiden.
Je kunt hier ook het fantastische filmpje bekijken waarin scholieren antwoorden op de vraag wat ze later willen kennen en kunnen.

meer dan 2 jaar geleden - Team Onsonderwijs.be. uit Vlaanderen