Deelnemen aan het verkeer is geen keuze. Van de peuter die zijn eerste stapjes zet, tot de bejaarde die de straat amper over geraakt omdat het verkeerslicht niet lang genoeg op groen staat voor de voetgangers: wie zich buiten zijn huis begeeft, bevindt zich in het oog van het verkeer.
Voeg daarbij het feit dat verkeersongevallen de grootste doodsoorzaak zijn bij jongeren tussen 20 en 24 jaar, dus bij jongeren die net van de schoolbanken komen, en het is duidelijk dat hier een belangrijke taak weggelegd is voor het onderwijs.

Deze taak begint reeds in de (kleuter- en) lagere school: hier bestaan dan ook resultaatsgebonden eindtermen. In het secundair onderwijs is echter geen sprake van een resultaatsverbintenis met betrekking tot verkeer en mobiliteit. Uit een studie van de VSV (2014) blijkt trouwens dat verkeers- en mobiliteitseducatie erg weinig aan bod komen in het middelbaar onderwijs.

Vanuit OVK maken we een onderscheid tussen de technische kant van het leren rijden - of het nu met de fiets, de brommer of de auto is - en de ‘maatschappelijke’ kant van het verkeer. Te vaak ligt de nadruk enkel op wegcode en technische vaardigheden. Zo kunnen leerlingen via ‘Rijbewijs op school’ zich via de school en een digitaal leerplatform voorbereiden op het theoretisch rijexamen. Hierbij komt enkel de ‘auto-mobiliteit’ aan bod.

Fietsvaardigheid (vergezeld door de bijhorende kennis van de wegcode) komt echter niet aan bod, en dit op een leeftijd waarop het merendeel van de jongeren zich voor het eerst zelfstandig op weg begeeft. FietsOmeter en Mobibrein van de VSV zijn tools die toestaan de juiste richting in te slaan, vermits ze een logisch vervolg uitmaken op de verkeerseducatie in het lager onderwijs.

Uit een enquête van het BIVV (2012) blijkt dat 40%(!) van de Belgische gezinnen iemand kent die ooit op een of andere manier betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval.

Wij pleiten ervoor, naast een verplicht vak verkeerseducatie, in te zetten op bewustmaking voor de maatschappelijke aspecten van mobiliteit en verkeer. En op bewustmaking voor de vaak levenslange gevolgen, voor zichzelf en/of voor een ander, als het fout loopt.

Naast sensibilisatie pleiten we er ook voor jongeren weerbaar(der) te maken: wat doe je als je op stap bent met vrienden en de chauffeur van dienst heeft te veel gedronken? Of heeft drugs genomen? Hoe kan je een avondje uit plannen zodat je veilig terug thuis geraakt? Wat doe je wanneer toch een ongeval gebeurt?

We beseffen dat reeds veel gevraagd wordt van het onderwijs en zijn leerkrachten. Toch durven we hier sterk voor pleiten: verkeer is een maatschappelijk gebeuren waar iedereen elke dag aan deelneemt en actor in is. Er zijn weinig zaken die dergelijke dagelijkse impact hebben op zichzelf en de ander. Hieraan in een leervak en ook op transversale wijze aandacht besteden, lijkt ons dan ook geen overbodige luxe, maar een must. De ganse samenleving kan er alleen maar baat bij hebben.

Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw. info@ovk.be - www.ovk.be
meer dan 2 jaar geleden - Team Onsonderwijs.be. uit Vlaanderen