De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement stelde op de persconferentie van 4 oktober 2016 het eindrapport over het maatschappelijk debat over de eindtermen voor. Brede betrokkenheid 

Tijdens het voorjaar 2016 werd er in Vlaanderen een breed publiek debat opgezet over
de inhouden die het onderwijs van de toekomst moet bevatten. Om dit debat vorm te
geven, vertrouwde de Vlaamse overheid deze opdracht toe aan de onderzoeksbureaus
Levuur, Tree Company en Indiville. 

Omdat het onderwijs van de toekomst letterlijk iedereen aanbelangt, lag de nadruk op de
participatie van zoveel mogelijk betrokkenen. Zo werd het internetplatform
"OnsOnderwijs" opgezet, waren er talrijke scholierendebatten in scholen, verzamelde
men de standpunten van de middenveldorganisaties en organiseerden de uitvoerders
naast de 5 provinciale Nachten van het Onderwijs tot slot het Onderwijsfestival in het
Vlaams Parlement. Duizenden mensen hebben daardoor op de een of andere manier
bijgedragen tot dit debat. 

Eindrapport OnsOnderwijs.be - van IeRensbelang 

De onderzoeksbureaus bundelden inmiddels de bevindingen en conclusies van al deze
initiatieven in het eindrapport 'OnsOnderwijs.be - Van Lerensbelang. Participatief publiek
debat over de eindtermen'. 

'Het rapport wil', aldus de samenstellers, 'de kracht en de waarde van het materiaal dat
uit het publieke debat is voortgekomen, ten volle tot zijn recht laten komen en in zijn
breedte tonen zonder het te interpreteren of te selecteren'

De onderzoeksbureaus zullen dit rapport samen met de Commissie Onderwijs van het
Vlaams Parlement op de persconferentie voorstellen. 

Het vervolg 

Het eindrapport wordt ook overgemaakt aan de Commissie Onderwijs van het Vlaams
Parlement. Daar zal finaal het politieke debat moeten plaatsvinden over de ideeën en
bevindingen die uit het maatschappelijk debat zijn voortgekomen. 


U kan het rapport hier downloaden.

Kathleen Helsen
Commissievoorzitter
Commissie voor Onderwijs 

meer dan 2 jaar geleden - Team Onsonderwijs.be. uit Vlaanderen