15
MAR

Binnen LNE / AMIS, de dienst AMIS (Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen) van het Departement LNE (Leefmilieu, Natuur & Energie) zullen op 15 april een 20-tal medewerkers debatteren over de nieuwe #eindtermen.

Eerder hadden hun collega's van het MOS-team, het vroegere Milieuzorg op School, dat ook al gedaan.

bijna 3 jaar geleden - Team Onsonderwijs.be. uit Vlaanderen