Vanlerensbelang Onderwijs is een zaak van iedereen. Daarom heeft de Vlaamse overheid dit voorjaar zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans gegeven om bij te dragen aan het debat over de herziening van de eindtermen.

Het debat is opgebouwd uit verschillende bouwstenen:

Vier centrale vragen
Achtergrondinformatie over eindtermen
50 dagen van het onderwijs in februari-maart
De 5 nachten van het onderwijs in april
Het onderwijsfestival in mei
3 workshops in het Vlaams Parlement
Het traject van de Vlaamse Scholierenkoepel

Vier centrale vragen trekken het debat op gang

Een debat over #eindtermen kan snel een debat over alles worden. Om voldoende focus in het debat te houden schoven we 4 vragen naar voren.

  • Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen?
  • Wat moet elke jongere op school leren om zich persoonlijk te ontwikkelen?
  • Wat moet elke jongere op school leren om later aan het werk te kunnen?
  • Wat moet elke jongere op school meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren?

Achtergrondinformatie

Meer info over eindtermen en inspiratie voor je debat vind je op de site van het departement onderwijs.

De 50 dagen van het onderwijs

Tussen 1 februari en 23 maart verzamelden we op deze website resultaten uit het brede maatschappelijke debat dat zowel online als overal in Vlaanderen gevoerd wordt. Iedereen kon hieraan deelnemen. Je kon jouw mening posten op deze website of via #eindtermen. Je kon reageren op ideeën van andere deelnemers en organisaties. Je kon ook zelf een debat organiseren met je achterban, collega’s, vrienden,... Alle resultaten werden samengebracht in een tussentijds rapport. Dit rapport vormde de basis voor de 5 Nachten van het Onderwijs die we in april organiseerden, eentje in elke provincie.

De 5 nachten van het onderwijs

Een breed en divers publiek verfijnde en verdiepte de input uit de 50 dagen tijdens 5 bijeenkomsten. Leden van het Vlaams Parlement waren uitgenodigd om te luisteren naar de verschillende stemmen en meningen. Meer info vind je hier.

Onderwijsfestival in het Vlaams Parlement

Op vrijdag 13 mei 2016 (van 9 tot 16 uur) brachten we het maatschappelijke debat tot in het hart van onze democratie. Alle betrokken stakeholders, scholieren en leden van het Vlaams Parlement gingen met elkaar tegelijk in gesprek tijdens een groots opgezet en interactief Onderwijsfestival. Meer info vind je hier.

Workshops in het Vlaams Parlement

Binnenkort organiseren we in de schoot van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement nog een reeks workshops over een aantal centrale resultaten van dit debat. Parlementsleden denken samen met stakeholders en experts na over de consequenties van het maatschappelijke debat. Dit vormt de aanloop voor het verdere parlementaire en politieke werk rond de eindtermen in het najaar van 2016.

Het traject van de Vlaamse Scholierenkoepel

Een speciale plaats in dit traject is weggelegd voor de scholieren. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) verzamelde op 26 februari in het Vlaams Parlement 50 duo's van leerlingen van 50 verschillende Vlaamse scholen. Op die dag hebben ze zich voorbereid om in de daaropvolgende weken in hun scholen, met zoveel mogelijk leerlingen, in gesprek te gaan over hun verwachtingen over de inhoud van het basis- en secundair onderwijs van de toekomst. Daarnaast werd een groepje gevormd van 10 jongeren die als het ware het gezicht vormen van de campagne van de VSK. Na de paasvakantie nodigde de VSK politici ook uit op een 'reality-check': een dagje schoolzitten om opnieuw aan den lijve te ondervinden hoe het er vandaag de dag aan toe gaat in onze scholen.


Het verslag 

U kan alvast de verslagen van de 3 eerste fasen raadplegen. Aan het eindrapport wordt nog gewerkt.