We leven in een steeds complexere geglobaliseerde maatschappij waarbij de impact van het individu alsmaar kleiner wordt. Dit leidt tot een vervreemding en voor veel mensen op zich terugtrekken in een alsmaar kleinere "eigen" wereld. Willen we jongeren stimuleren tot het omgekeerde (naar buiten gericht zijn en open staan voor steeds nieuwe ervaringen en leerprocessen) , dan is een basisvoorwaarde zoveel inzicht verwerven in zoveel mogelijk onderdelen van die maatschappij en de verbanden leren zien.

ongeveer 3 jaar geleden - Herman n. uit Wevelgem

15 2 13 0 0