Het identificeren en begrijpen van problemen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd, en ook het zoeken naar oplossingen en remedies voor de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw zijn daarbij belangrijke doelen. Daarbij horen verschillende milieu, geopolitieke en maatschappelijke risico's die in het secundair onderwijs enkel binnen het vak aardrijkskunde grondig aan bod komen. Al deze strategische richtingen zorgen voor de toekomst van onze planeet, en zijn zonder geografie niet op te lossen. Je moet die in een ruimtelijke context plaatsen, en tegelijk de onderlinge relaties zien. Pas dan kun je het probleem grondig aanpakken. Aardrijkskunde handelt als enige vak over de ruimte op aarde en hoe die wordt ingevuld, over de studie van ruimtelijke verandering: - Het hoe en waarom er verschillen zijn op aarde - Met welke evolutie in ruimtelijke patronen en tendensen doorheen de tijd - Met focus op de interactie tussen de mens (als individu en groep) en zijn omgeving.

bijna 3 jaar geleden - Luc Z. uit Oostkamp

100 8 77 13 2