Regels tijdens het online debat

Het online ideeënplatform kadert in een groot maatschappelijk debat over de inhoud van het basis- en secundair onderwijs  van de toekomst in Vlaanderen. Het doel van het online platform is om zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven een bijdrage te leveren. Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het debat open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Regels

 • In het debat staan vier vragen centraal. Bij ideeën of reacties die geen betrekking hebben op deze vragen, zal gevraagd worden een andere bijdrage te leveren. Alle ideeën of reacties moeten gaan over wat in het onderwijs van de toekomst van leRensbelang is voor alle jongeren. Het gaat m.a.w. over de inhoud van het basis- en secundair onderwijs van de toekomst. Het gaat dus niet over concrete lesinhouden en evenmin over de manier waarop les moet worden gegeven of inhouden moeten worden aangeboden. Ideeën of reacties die daar niet aan voldoen, moeten worden bijgestuurd. Bij ideeën of reacties die onduidelijk zijn, zal je gevraagd worden om jouw inbreng te verduidelijken.
 • Ideeën of reacties die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ...,  worden verwijderd door de moderator.
 • Ideeën of reacties die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren)  worden verwijderd door de moderator (op de man spelen).
 • We wensen een constructief debat. De moderator kan bijdragen verwijderen die gebruik maken van grof of beledigend taalgebruik.
 • We houden het debat transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam, naam of gemeente ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van ideeën of reacties die auteursrechtelijk beschermd zijn kan worden verwijderd door de moderator.

Ideeën of reacties die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

Werkwijze

 • Alle nieuw ingegeven ideeën worden eerst door een van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal u uw bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit debat) kan dit meer tijd in beslag nemen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • De indieners krijgen een bericht van de moderator als een idee wordt gepubliceerd of verwijderd.
 • Als een idee wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuw idee indienen dat wel aan de regels voldoet.
 • Alle reacties op ideeën worden automatisch gepubliceerd op het platform. Gebruikers die van oordeel zijn dat die reacties de regels schenden kunnen ze melden als ongepast. Vervolgens worden ze door een van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze opnieuw worden gepubliceerd op het platform.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.