Wat is in het onderwijs van de toekomst van leRensbelang voor alle jongeren?

Wat is voor jou de basis die alle kinderen en jongeren in de toekomst moeten meekrijgen in het onderwijs? Leg uit waarom je dat belangrijk vindt. Wat moeten jongeren zeker leren, wat niet (meer)? Wat is dus écht van leRensbelang voor alle jongeren? Wat niet?

  • - Kies een of meer van onderstaande vragen.
  • - Bekijk de ideeën van andere burgers of organisaties.
  • - Steun een idee, reageer op andere ideeën of geef een eigen idee.

Organiseer zelf
een debat

Op je school, vereniging... en geef de ideeën uit je groep hier op het platform in.

Kies een vraag

1

Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen?

Jongeren moeten leren om morgen te kunnen leven En niet te over leven Lindy M. uit Antwerpen

Een goede kennis van en een kritische houding tegenover de actualiteit. Bij voorkeur krijgen de leerlingen een aanbod van verschillende nieuwsdiensten en in verschillende talen (minstens Nederlands, Frans en Engels). Pieter G. uit Huldenberg

Kritisch en respectvol inzicht in de gepluraliseerde maatschappij Aletheia dG. uit Beert

2

Wat moet elke jongere op school leren om zich persoonlijk te ontwikkelen?

Een bijdragen van de oudervertegenwoordigers van VCOV: Oost-Vlaanderen Kinderen moeten op school positief gestimuleerd worden in hun emotionele ontwikkeling. De school moet hen sociale en emotionele vaardigheden bijbrengen. Karin L. uit Leuven

Een bijdragen van de oudervertegenwoordigers van VCOV: Oost-Vlaanderen Kinderen moeten een aantal praktische zaken leren om zelfstandig te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Karin L. uit Leuven

Een bijdragen van de oudervertegenwoordigers van VCOV: Oost-Vlaanderen Kinderen en jongeren moeten kennis en inzichten meekrijgen over hoe de maatschappij functioneert, bijvoorbeeld: culturele achtergronden, geschiedenis, politieke partijen.... Karin L. uit Leuven

3

Wat moet elke jongere op school leren om later aan het werk te kunnen?

Een bijdragen van de oudervertegenwoordigers van VCOV: Oost-Vlaanderen Onderwijs moet kinderen en jongeren kritisch leren denken over normen en waarden. Karin L. uit Leuven

Jongeren moeten een brede basis meekrijgen met arbeidsmarktgerichte competenties, ze moeten zich goed bewust zijn van hun eigen kennen en kunnen en ze moeten de tools en competenties kennen om aan de slag te raken en te blijven. Hendrik D. uit Wezemaal

Samenwerken en zelkennis Aletheia dG. uit Beert

4

Wat moet elke jongere op school meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren?

Nieuwsgierige en open levenshouding voorbij het nutsdenken Aletheia dG. uit Beert

Leerlingen moeten beseffen dat nieuwe kennis slechts waardevol is, wanneer deze gelinkt kan worden aan vroegere kennis die de leerling al heeft opgebouwd. Zoekstrategieën zijn nuttig, maar hebben alleen maar zin, wanneer de lerende basiskennis heeft. Pieter G. uit Huldenberg

Goesting - verwondering - fierheid Kristien V. uit Assebroek