Waarover gaat dit debat?
Wie kan deelnemen aan dit debat?
Hoe kan ik deelnemen?
Vier centrale vragen: welke en waarom?
Wat gebeurt er met de ideeën en reacties die ik op deze website plaats?
Ik heb een idee geplaatst maar zie het niet verschijnen?
Wat zijn #eindtermen?
Over welk soort kennen en kunnen gaat het in dit debat?
Vanwaar dit debat?
Waarom dit debat?
Wie organiseert dit traject?
Hoe voer ik ideeën van mezelf of van mijn groep/vereniging in op de website?

Waarover gaat dit debat?

Dit debat gaat over de inhoud van het basis- en secundair onderwijs  in Vlaanderen in de toekomst. Wat kunnen we als samenleving verwachten van ons onderwijs? Waar moet elke school op inzetten?  Kortom: wat is van leRensbelang voor de samenleving van morgen?

Wie kan deelnemen aan dit debat?

Iedereen die iets van ons onderwijs verwacht (zowel individuele burgers als organisaties) kan bijdragen, zolang men geen gebruik maakt van deze pagina's om racistische, seksistische of discriminerende boodschappen te verkondigen.

Hoe kan ik deelnemen?

Je kan, na registratie, je mening posten op deze website of tweeten met #eindtermen. Je kan ook zelf een debat organiseren. Ondersteunend materiaal en werkvormen hiervoor vind je op deze website. Je kan ook deelnemen aan de Nacht van het Onderwijs in je provincie of aan het Onderwijsfestival in het Vlaams Parlement op 13 mei.

Vier centrale vragen: welke en waarom?

Een debat over #eindtermen is wellicht een van de meest omvattende debatten binnen het onderwijs.
We werken daarom met vier centrale vragen. Zo houden we structuur in het debat.

  • Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen?
  • Wat moet elke jongere op school leren om zich persoonlijk te ontwikkelen?
  • Wat moet elke jongere op school leren om later aan het werk te kunnen?
  • Wat moet elke jongere op school  meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren?

Wat gebeurt er met de ideeën en reacties die ik op deze website plaats?

We analyseren alle bijdragen die voor 23 maart op deze website gepubliceerd zijn. We besteden daarbij zowel aandacht aan ideeën die veel reacties kregen, gesteund of gedeeld worden als aan nieuwe en originele ideeën. We verzamelen zowel de ideeën van organisaties/verenigingen als individuele bijdragen. Alle resultaten brengen we samen in een tussentijds rapport. Tijdens de vijf Nachtenvan het Onderwijs (2de helft april) en het Onderwijsfestival in het Vlaams Parlement (vrijdag 13 mei) diepen direct betrokken stakeholders, geïnteresseerden en leden van het Vlaams Parlement de tussentijdse resultaten verder uit.

Ik heb een idee geplaatst maar zie het niet verschijnen?

Een team van onafhankelijke moderatoren leest elke bijdrage eerst na. Om de focus te behouden in het debat, hanteren zij enkele criteria. Uiteraard kijken ze eerst naar de taal waarin ideeën worden geformuleerd. Extremistische, discriminerende, racistische en/of seksistische uitspraken worden niet getolereerd. Je ontvangt een mail met argumentatie, als je bijdrage volgens de moderator niet aan een of meer van deze criteria voldoet. Als het antwoord niet duidelijk is of sterk afwijkt van de vraag, zal je een vraag om verheldering krijgen.

Wat zijn #eindtermen?

Het begrip #eindtermen werd in 1991 geïntroduceerd. Eindtermen zijn minimumdoelen die de Vlaamse overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Het gaat over een te bereiken minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bestemd voor die bepaalde leerlingenpopulatie.  Eindtermen kunnen dus niet alleen maatschappelijke uitdagingen helpen aanpakken. Ze vormen ook een cruciaal element in de algemene kwaliteitszorg binnen het onderwijs. Ze bieden een stevig kader om een gelijke basis te creëren voor alle kinderen en jongeren. Er zijn eindtermen of ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs, gewoon lager onderwijs, gewoon secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs.
Je vindt alle informatie over de eindtermen op http://onderwijs.vlaanderen.be/ons-onderwijs

Over welk soort kennen en kunnen gaat het in dit debat?

Dit maatschappelijk debat gaat over de inhoud die het Vlaamse basis- en secundair onderwijs in de toekomst moet bieden. Waarover moet elk kind en jongere, los van achtergrond, studierichting of school beschikken om zich persoonlijk te ontwikkelen, deel te nemen aan de samenleving en voorbereid te zijn op het professionele leven en/of op verdere studies.

Vanwaar dit debat?

Minister Crevits kondigde eind 2015 in het Vlaams Parlement aan een breed maatschappelijk debat te willen voeren. De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement is actief betrokken bij de initiatieven die daarrond worden opgezet.

Waarom dit debat?

De Vlaamse #eindtermen zijn meer dan 20 jaar oud. Ondertussen stond de samenleving niet stil. Regelmatig wordt gevraagd naar nieuwe en/of bijkomende #eindtermen. Tegelijk worden de huidige #eindtermen niet allemaal bereikt. De implementatie van #eindtermen in de klas staat onder druk en de perceptie  van planlast en volle leerplannen stijgt.
We moeten met andere woorden de vraag durven stellen: wat is nu écht van leRensbelang? Bovendien gaat dit debat over de eindtermen die door elke school moeten worden aangeboden. We focussen ons dus niet op specifieke studierichtingen. We doen dit via een breed debat omdat co-creatie een centraal gegeven is in de beleidsnota Onderwijs 2014-2019. Een dialoog met leerkrachten, leerlingen, ouders, werkgevers, werknemers, de bredere onderwijswereld … over de onderwijsinhoud van de toekomst is dan ook niet meer dan logisch.

Wie organiseert dit traject?

De Vlaamse overheid, zijnde de Vlaamse minister van Onderwijs en het Vlaams parlement

Hoe voer ik ideeën van mezelf of van mijn groep/vereniging in op de website?


Om ideeën te kunnen invoeren op de site moet je eerst geregistreerd zijn als (dat kan als individu of in naam van een groep of vereniging). Daarna kan je de ideeën één voor één invoeren via de website, telkens bij de juist vraag:

Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen?
Wat moet elke jongere op school leren om zich persoonlijk te ontwikkelen?
Wat moet elke jongere op school leren om later aan het werk te kunnen?
Wat moet elke jongere op school meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren?